početna | organizatori | OPĆE INFORMACIJE | program | društveni program | on-line prijava | kontakt | izlet | sponzori | poveznice     english

Mjesto održavanja kongresa: Crikvenica

Grad Crikvenica ima dugu povijesnu tradiciju. Još za vrijeme Rimljana Crikvenica se spominje kao naselje 'Ad Turres'. Godine 1412. ponovo nailazimo na spomen Crikvenice kada hrvatski knez Nikola IV Frankopan daje obnoviti crkvicu 'Blažene Djevice Marije', od koje potječe i samo ime grada, a do crkvice daje sagraditi samostan, buduću jezgru Crikvenice. Godina 1888. smatra se početkom organiziranog turizma u Crikvenici (sagrađeno prvo kupalište). Izuzetno povoljna klima, prekrasna priroda, čisto more i zrak bili su preduvjet razvoja zdravstvenog turizma. Za svakog posjetioca posebno zanimljivi su Aquarium te gradski muzej i galerija. Vožnja turističkim vlakićem najbolji je način da se upozna dugački lungomare koji Crikvenicu spaja sa Dramljem i Selcem.
 

Tehnička organizacija:

Simultana d.o.o.

Vlade Gotovca 9A, 10 000 Zagreb, Hrvatska
g. Željko Pokasić
mob: +385 (98) 279 266
mob: +385 (98) 538 141
fax: +385 (1) 3864 315
e-mail: simultana@simultana.com

Predstavnik tehničkog organizatora skupa biti će tijekom cijelog kongresa za svojim stolom u predvorju hotela Omorika.
 

Hotelski smještaj:

Hotel Omorika

Službeni jezik:

Hrvatski. Za pozvane predavače iz inozemstva engleski.

Sažeci:

Sažeci pozvanog predavanja ili postera šalju se isključivo elektronski preko naše web stranice za on-line prijavu koja je dostupna ovdje.
KRAJNJI ROK ZA PRIMITAK SAŽETAKA JE 1.travanj 2019.
DIMENZIJE POSTERA SU DO 90 X 120 cm.

Posteri:

Pogledajte u programu kongresa ili knjizi sažetaka koji je broj Vašeg postera. Broj naveden u programu i knjizi sažetaka uz naslov, odnosno sažetak biti će unaprijed postavljen na ploču predviđenu za izlaganje Vašeg postera u dvorani za postere. Poster smijete postaviti samo na tu ploču. Trebate ga postaviti između 15.00 i 16.00 sati u četvrtak, 16.svibnja 2019. Pričvrstiti ćete ga pribadačama ili ljepljivom trakom koje možete dobiti od osoblja u dvorani za postere. Očekuje se da netko od autora obvezatno bude uz poster tijekom stanki predviđenih za razgledavanje postera. Poster morate ukloniti između 11.00 i 11.30 sati u subotu, 18.svibnja 2019. Organizatori nisu odgovorni za postere i ostale predmete ostavljene u dvorani za postere nakon predviđenog vremena.

Predavanja pozvanih predavača:

Pozvani predavači trebaju donijeti USB sa predavanjem najmanje pola sata prije početka skupine predavanja u kojoj sudjeluju i predati ga članu osoblja uz projektor u kongresnoj dvorani. U blizini kongresne dvorane nalazi se i soba za pripravu prezentacija u kojoj možete pregledati svoju prezentaciju ili ju izmijeniti odnosno nadopuniti.

Nagrada za najbolji poster mladog istraživača:

Dobitnici nagrada za najbolji poster mladog istraživača (mlađih od 35 godina) koje dodjeljuje Znanstveni odbor biti će svečano proglašeni u subotu 18.svibnja 2019. u 11.30 sati u kongresnoj dvorani.
 

Kotizacija:

Želeći omogućiti što većem broju zainteresiranih, osobito mladih kolega, sudjelovanje na kongresu, kotizacija za sudionike iznosi samo 500,00 kn. Umirovljeni članovi Hrvatskog društva za aterosklerozu HLZ ne plaćaju kotizaciju.

Značke/akreditacije:

Samo sudionici sa značkom na kojoj će biti njihovo ime imati će pristup svim stručnim zbivanjima, izložbi i društvenom programu. Molimo sve sudionike, izlagače i osobe u pratnji da tijekom čitavog kongresa nose značke na jasno vidljivom mjestu.
Značke su u razliučitim bojama i to:
crveno – organizatori
plavo – pozvani predavači
bijelo – sudionici
žuto - izlagači
 

Potvrdnice o sudjelovanju:

Potvrdnice o sudjelovanju se mogu se dobiti na zahtjev; potrebno je organizatoru ostaviti e-mail adresu.
 

Tajništvo kongresa:

Klinički bolnički centar Zagreb
Klinika za unutrašnje bolesti
Zavod za bolesti metabolizma
10000 Zagreb, Kišpatićeva 12
Telefon: (01) 2388-772
Fax: (01) 2388623
e-mail:
zreiner@kbc-zagreb.hr
 

Tajništvo kongresa tijekom održavanja kongresa:

Tijekom održavanja kongresa tajništvo kongresa biti će smješteno u predvorju Hotela Omorika.